Vrijwaring van aansprakelijkheid en Medische verklaring

Lees aub de onderstaande vrijwaring van aansprakelijkheid zorgvuldig door en vul de medische verklaring in. Plaats daarna uw handtekening ter bevestiging dat u akkoord gaat met de vrijwaring van aansprakelijkheid en dat u de medische verklaring correct hebt ingevuld.

 

Vrijwaring van aansprakelijkheid

lk, ondergetekende, verklaar hierbij duidelijk op de hoogte te zijn gesteld van de gevaren en risico's die het duiken met perslucht met zich mee kunnen brengen. Door ondertekening van deze verklaring bevestig ik bekend te zijn met deze gevaren en risico's. Ik verklaar bovendien, dat Duikclub Dive4Fun en haar medewerkers, alsmede het personeel en de directie van Instructor Dive Development (lDD), behoudens in de gevallen waarin zij volgens de wet en het recht aansprakelijk zijn en zij jegens mij een wettelijke verplichting tot schadevergoeding hebben, door mij en mijn familieleden op geen enkele wijze aansprakelijk zullen worden gesteld voor schade als gevolg van ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden of voor schade als gevolg van enige andere onvoorziene gebeurtenis die verband houdt met deelname aan de duikopleiding waarvoor ik mij vrijwillig heb opgegeven. Voorts verklaar ik dat ik deze vrijwaringverklaring geheel vrijwillig en niet onder enige vorm van dwang heb afgelegd.

Medische verklaring

Verplicht *
  Captcha opnieuw invullen